http://wei0412.taobao.com/ - dress (chiffon - beige/white)

http://wei0412.taobao.com/
http://shop34153805.taobao.com/ 
http://gongzhu-jia.taobao.com 
http://xiaozhuaya.tmall.com/ 
Chiffon